"Budeme muset podat dovolání k Nejvyššímu soudu a pak se obrátíme na Ústavní soud," řekl ČTK po vynesení rozsudku zástupce vojáků Petr Mikeš.

Záklaďáci požadují po ministerstvu obrany, aby jim za uplynulé období od loňského dubna přiznalo částku 67 950 korun. Tato částka podle nich odpovídá rozdílu mezi vyplaceným žoldem a minimální mzdou, kterou by vojáci pobírali, pokud by nemuseli nastoupit na vojenskou službu. Navíc po soudu chtěli, aby jim byla vyplacena náhrada nákladů soudního řízení.

Vojáci argumentovali Listinou

Při své argumentaci se žalobci odvolávali na Listinu základních práv a svobod, která každému občanovi zaručuje právo na důstojný život. Mzdu, kterou vojáci základní služby pobírají, však podle Mikeše takový život neumožňuje. Mikeš tvrdí, že pobíraná částka například nestačí na výlohy spojené s cestováním domů nebo na kupování novin a dalších běžných věcí.

Žold ve výši 500 až 750 korun je podle zástupce vojáků protiústavní. "Ústavní soud by měl tuto část zákona zrušit, je to totiž v rozporu s Listinou základních práv a svobod," řekl Mikeš.

Podle předsedkyně odvolacího senátu Věry Sýkorové však soud prvního stupně věc posoudil správně. "Všechny naturální záležitosti jsou vojákům zajištěny, to ovlivňuje výši mzdy," řekla v odůvodnění rozsudku.