Na hřbitovech se nekrade jen pietní výzdoba, věnce, květiny či svíčky a lampičky. Vykrádají se i auta, s nimiž lidé parkují u hřbitovů­, jak potvrzují strážníci pražské městské policie. Pachatelé mnohdy využívají i chvilkové nepozornosti návštěvníků hřbitovů, kterým pak odcizí odložené kabelky.

Ze hřbitovů v poslední době mizejí ve stále větším počtu měděné kříže, busty, desky a urny. V Mostě poškodili vandalové hrob, v Roudnici zloději ukradli historickou měděnou desku, na třebíčském hřbitově mizely vázy, kříže, urny. Obdobná hlášení se týkají všech krajů. Za kilo mědi dostanete ve sběrnách kolem 110 Kč, za kilo mosazi kolem 55 korun.

Množí se i případy vandalismu a vykrádání hrobů, kdy zloději odcizí zlaté zubní korunky a šperky. Gram zlata prodáte podle jeho ryzosti v průměru od 590 do tisíce korun. Historicky cenné šperky jsou samozřejmě mnohonásobně dražší.

Vykrádání hrobů považuje většinová společnost za neúctu k mrtvým. „Etické normy zloděje nikterak nezajímají, jejich vnímání sahá k okamžitému uspokojení vlastních potřeb,“ řekla psycholožka Radana Štěpánková.

Kradou se měděná okénka kolumbárií

„Tito pachatelé odosobnili svoje prožívání a mají v hlavě jediný program a tím je vlastní přežití, vlastní prospěch. Rozšiřující se vykrádání hrobů a okrádání mrtvých považuji za projev úpadku civilizovanosti, což znamená, že chybí etika, sounáležitost, vzájemná mezilidská úcta. To souvisí jak s ekonomicko-sociální situací, tak s rozkladem mezilidských i rodinných vztahů,“ dodala.

„Protože počty měděných lucerniček, křížů nejsou nekonečné, začínají se zloději zaměřovat i na měděná okénka kolumbárií či na obaly na urny. Někdy dojde i k tomu, že popel zemřelých zloději někde pohodí,“ sdělil ekonomický ředitel Pražské správy ­hřbitovů Martin Červený.

Následkem je nejen ekonomická škoda, ale hlavně šok, bolest pozůstalých. Podle jeho slov do ochrany a zajištění bezpečí věnují rok od roku stále více prostředků, posilují ve spolupráci s městskou policií strážní služby, hlídají v noci, i se psy, stále častěji se mezi hroby objevují i hlídky na koních.

Kovy ze hřbitovů končí ve sběrnách, zlato u překupníků. Ti často zdůvodňují fakt, že vykoupí kov ze hřbitovů, tím, že jde o rozbité, zdeformované kusy, které vypadají jako běžný kovový odpad.

Hrob lze pojistit

Proti poškození hrobů je možné se bránit i tím, že si místo posledního odpočinku svých nejbližších lidé pojistí. Pojištění hrobu, náhrobku, hrobky a dalších pevných přibudovaných prvků u České pojišťovny se může stát součástí pojištění obytných budov a souvisejících staveb.

Pojištění hrobů kryje všechna nebezpečí způsobená na hrobě vichřicí, záplavou, úderem blesku, pádem stromu či sesuvem půdy, ale i odcizení věcí krádeží nebo loupeží. „Pojištění zahrnuje také riziko vandalismu, a to i v případě nezjištěného pachatele,“ uvedl Jan Marek z České pojišťovny.

Výše pojistného za rodinnou hrobku se různí – například při pojistné částce 500 000 Kč je to 2423 Kč za rok, pokud je hodnota náhrobku do 50 000 Kč, zaplatíte 300 Kč ročně (25 Kč měsíčně). Pojištění se nevztahuje na květinovou výzdobu, volně položené svíčky apod. Pojištění poskytují i další pojišťovny.