Bude ho tedy prošetřovat policie a činí tak vůbec v případech, kdy svědci u soudu nemluví pravdu?

Na obě otázky lze odpovědět stejně, spíše ne. Muk měl v únoru tohoto roku u soudu dosvědčit tvrzení žalobce, že obžalovaný Michael Wicherek ve svém bytě hostům, včetně jeho samého, nabízel drogy, a ti si je rovnou aplikovali. Přítomnost omamných látek u Wicherka potvrdilo několik svědků, jedna z dívek pak přímo ukázala na účast stříbrného českého slavíka Muka.

Ten sice nepopřel, že k Wicherkovi chodil, o drogách prý však neměl ponětí. Pokud nemluvil pravdu, je to z jeho pohledu logické. Pro populárního zpěváka, který se těší přízni především náctiletých dívek, by to nebyla příliš dobrá reklama.

Navíc se zhruba pět let účastní protidrogových akcí pro společnost Drop In, žáky základních a středních škol varuje před užíváním návykových látek.

Křivé svědectví málokdy k soudu

Jenže svědek je před soudem povinen mluvit pravdu, v opačném případě je podle trestního zákona ohrožen až tříletým vězením, respektive až osmiletým, pokud tím způsobí značnou škodu či jiný zvlášť závažný následek.

"Svědek má mluvit pravdu, ale trestně odpovědný je pouze tehdy, pokud to má podstatný význam pro rozhodnutí soudu. V případě Petra Muka se ale jednalo o okrajovou záležitost, jeho výpověď nebyla pro rozhodnutí soudu podstatná. Tedy nebudeme na pana Muka dávat podnět k trestnímu stíhání pro křivou výpověď," odpověděl na dotaz Práva soudce Petr Novák.

Zdůraznil však, že hlavnímu líčení byl přítomen i státní zástupce, který je ze zákona povinen stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. "V tuto chvíli je ta otázka předčasná, je potřeba vyčkat na písemné vyhotovení rozsudku," konstatoval k tomu mluvčí městského zastupitelství Martin Omelka.

Místopředseda pražského městského soudu Luboš Vlasák míní, že policisté a státní zástupci svědky, kteří před soudem lžou, nedostatečně stíhají, což bohužel dává nepříliš dobrý signál veřejnosti. "Vzhledem k tomu, že svědecké výpovědi jsou schopny ovlivnit osudy jak obžalovaných, tak poškozených osob, přivítal bych, aby orgány činné v trestním řízení postupovaly razantněji, než to dělají dosud," uvedl Vlasák.

Podle něj právě u drogových kauz bývá problém přinutit svědky, aby vypovídali proti svému dealerovi už jen proto, že pak těžko shánějí dodavatele.

Muk trvá na tom, že drogy nebral

Přestože při vyhlašování rozsudku otevřeně zaznělo, že si Muk bral a na místě aplikoval kokain od dealera, a při zdůvodnění rozsudku z úst předsedy senátu dokonce, že drogy bere, tvrdí zpěvák opak. Tedy že drogy nebere. Jeho manažerka Martina Kubálková včera na dotaz Práva uvedla, že zvažují, jak se proti soudcovu tvrzení budou bránit. "Momentálně se k tomu ale vyjadřovat nebudeme," konstatovala.

V případech, kdy má osoba pocit, že někdo poškodil její dobré jméno, může podat žalobu na ochranu osobnosti. Zásah do práv osobnosti pak musí u soudu prokázat. Žalovaný, v tomto případě soudce, by pak měl na obranu prokázat, že zveřejněná informace je pravdivá. V České republice je ročně odsouzena zhruba stovka osob za křivou výpověď, podle mluvčí ministerstva spravedlnosti například v roce 2002 jich bylo 107, v roce 2001 pak 96.