Lipský byl uznán vinným ze tří trestných činů. Zneužití pravomoci veřejného činitele se podle soudu dopustil tím, že jako starosta rozpůjčoval soukromým firmám přes 26 miliónů korun z úvěru, který obec získala na výstavbu kanalizace. Půjčky přitom poskytl bez vědomí zastupitelstva.

Částka 5,4 miliónu korun byla určena společnosti Emurfilm, která měla zhotovit propagační snímek. Přes 21 miliónů korun získala firma Aura Ingstav Kojetín, která peníze s výjimkou 2,4 miliónu korun nevrátila. Ani částečnou splátku dluhu však Lipský nevrátil do obecní pokladny, ale použil ji na úhradu dluhu TJ Štěpánov, čímž se dopustil zpronevěry.