Podle obžaloby rodiče chlapce narozeného v březnu 2011, který absolvoval několik operací srdce v motolské nemocnici, po jeho návratu domů nedodržovali doporučený léčebný postup. Ve spisu stojí, že dítě krmili studeným mlékem, nedostatečně ho oblékali a nezajišťovali jeho hygienu.

„Kromě trýznivého fyzického nakládání s dítětem mu neprojevovali dostatek či žádné citové a smyslové podněty, posměšně jej nazývali označením „tchoř“ a častovali jej dalšími hrubými nadávkami,“ stojí ve spise.

„Opakovaně krmili nezletilého mlékem z lahve tak, že kojeneckou lahev zakládali polštářem, aniž by ji sami přidržovali, a přitom nezletilého dokonce ponechávali bez dozoru,“ pokračuje se v obžalobě.

Obžaloba tvrdí, že nedostatečné uspokojování základních psychických, sociálních a somatických potřeb způsobovaly poškozenému značné strádání, které se projevovalo zejména častým a opakovaným pláčem. Chlapec musel být kvůli dehydrataci 26. dubna několik dnů hospitalizován.

Plačící dítě přikryl dekou

Týrání podle spisu pokračovalo až do července. Od června do července otec dítěte podle spisu s novorozenětem třásl, aby utišil jeho pláč, opakovaně mu přehodil přes hlavu deku a házel s ním na gauč a na postel. Dítě utrpělo různá zranění mozku, se kterými muselo být převezeno 17. července do nemocnice.

V důsledku zranění došlo podle obžaloby u dítěte ke ztrátě zraku a ke zpomalenému až značně opožděnému psychomotorickému vývoji dítěte v dalším období.

Otec, který se v přípravném řízení přiznal, v pondělí uvedl, že si předchozí výpovědi částečně vymyslel. „Toho se dopustila nezletilá dcera, která syna přidušovala polštářem a s jeho kočárkem narazila do zdi,“ uvedl muž. Soudu řekl, že dcera, které byly v té době zhruba dva roky, se po novorozenci, kterého přikryla dekou, začala válet či mu do hlavy tloukla kostičkou ze stavebnice.

Hlavní líčení bude pokračovat do středy. Poté bude soud odročen kvůli výslechu znalců.