Podle Hantáka podnikatelé ve věku 46 a 53 let účelově zakládali firmy. Peníze, které získali z úvěrů, podle vyšetřování používali pro vlastní potřebu. Využívali také padělané průkazy totožnosti a najímali si bílé koně.

"Trestnou činnost se snažili zakrýt a zneprůhlednit účelovými převody firem na cizí státní příslušníky tak, aby došlo k takzvanému vyvedení zadlužených firem do zahraničí. A také převodem firem na nekontaktní osoby," uvedl Hanták.

K těmto postupům podle vyšetřování využívali padělané doklady totožnosti. Na pozice takzvaných bílých koní si podnikatelé podle Hantáka vybírali lidi ze slabších sociálních vrstev nebo méně vzdělané. Takoví lidé pak měli podepisovat úvěrové smlouvy i pod pohrůžkou násilí. "Vyhrožování hlavně přišlo na řadu v momentě, kdy takový bílý kůň chtěl svoji činnost ukončit. Například z důvodu kontaktování ze strany bankovních ústavů pro neplacení dlužných částek nebo z obav z trestního stíhání," řekl Hanták.

Oba muži byli připraveni i na to, kdyby se o jimi nastrčené osoby začala zajímat policie. Takoví lidé pak údajně měli trvale vycestovat do Thajska. "Podezření je i na zvažovanou krajní možnost - tedy fyzickou likvidaci," uvedl Hanták.