Poté, co na Vinohrady dorazil speciální tým s vybavením na sběr takto nebezpečného materiálu, strážníci zjistili, že sem zatím neznámý pachatel nebo skupina pachatelů naházela rovných 1200 stříkaček a jehel.

Místo je nyní obehnáno páskou. „Vzhledem k tomu, že zde bylo značné riziko, že jde o infekční a nebezpečný materiál, strážníci všechny stříkačky a jehly sesbírali do speciálních kontejnerů a předali k bezpečné likvidaci. Místo skládky obehnali páskou zamezující vstupu do místa skládky,“ sdělila Právu mluvčí pražské městské policie Jana Přikrylová.

Celou věc strážníci předali k řešení správnímu orgánu.