Informaci o trestním stíhání ekonomky jedné z největších organizací, sdružující zástupce německé menšiny v ČR, potvrdilo Okresní státní zastupitelství v Opavě. „V současné době je vedeno trestní stíhání proti obviněné, která v postavení ekonomky poškozeného Slezského německého svazu měla odčerpat ve svůj prospěch částku téměř 90 tisíc korun, a to pomocí nepravdivých výdajových pokladních dokladů,“ potvrdil náměstek okresního státního zástupce v Ostravě Michal Koflák.

Podle informací Práva obviněná ekonomka v účetnictví Slezského německého svazu v Opavě vykazovala od roku 2008 až do nedávné minulosti služby, které ale organizaci nebyly poskytnuty. Šlo například o peníze na péči o pietní místa na památku Němců, padlých během druhé světové války, přednášky, semináře, kurzy němčiny či na různé služby v souvislosti s běžným provozem této organizace. Finance si nejspíš ponechala pro vlastní potřebu.

Policie se zabývala i vážným podezřením, že za zpronevěrou peněz, poskytnutých německým velvyslanectvím, stojí více osob, na něž byly doklady rozepsány, a také škoda podle původních informací, kterými policie disponovala, byla daleko vyšší. To se ale zatím nepodařilo jednoznačně prokázat.

Kauzu kriminalisté uzavřeli už na jaře návrhem na podání obžaloby, státní zastupitelství ale případ vrátilo polici zpět k doplnění důkazů. Obvinění bylo díky tomu nyní rozšířeno o další skutky, takže škoda dosahuje 90 tisíc korun. „Věc je stále ve fázi vyšetřování, přičemž zatím nelze přepokládat, že by mělo dojít k rozšíření počtu stíhaných osob,“ uvedl státní zástupce.

Bude muset uhradit škodu

V případě, že bude obviněná ekonomka, která je už v důchodovém věku, skutečně odsouzena, chce po ní její bývalý zaměstnavatel vymáhat škodu. „K náhradě škody jsme se už přihlásili," řekl druhý místopředseda Slezského německého svazu v Opavě Richard Neugebauer. „Máme za to, že v tomto případě nešlo v první řadě o selhání systému, ale spíše jednotlivých osob. V revizních komisích a výboru byli lidé, kteří nebyli schopni problém dotáhnout do konce, a ekonomka nebyla ochotná spolupracovat," řekl Neugebauer.

Případ má dohru také uvnitř Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, což je organizace, která je mimo jiné zodpovědná za distribuci dotací z Německa. Dotace jsou určeny právě pro jednotlivé regionální německé svazy, jichž jsou v ČR asi dvě desítky a jejich členskou základnu tvoří z velké části lidé v důchodovém věku.

„My můžeme formálně kontrolovat předložené doklady, ale jestli někdo třeba vykazuje cestovné a doklady podepíše, nemáme šanci ověřit, že jde o fiktivní výdaje,“ řekl prezident Shromáždění Němců Martin Dzingel. Dodal, že o problému se dozvěděl na konci minulého roku a poté společenství zpřísnilo nakládání s penězi z německých dotací. „Určitě to teď bude daleko přísnější a budeme požadovat, aby nám revizní komise dávaly pravidelně výstupní zprávy z provedených kontrol,“ dodal Dzingel.