„Hasiči po příjezdu k domu v Žižkově ulici zjistili, že se již podařilo varovat obyvatele. Devět osob tak samo bezpečně opustilo své byty a čekalo před domem. Před příjezdem hasičů se nájemníkům podařilo také uzavřít přívod plynu na hlavním uzávěru,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Faster.

Jednotka hasičů prostory domu odvětrala a poté, co měření ukázalo snížení koncentrací plynu, se mohli lidé vrátit do svých domovů.

„Celá situace se mohla vyvinout mnohem hůře, nebýt všímavosti náhodného kolemjdoucího občana. Ten ucítil u vchodu do domu plyn a šel se podívat dovnitř. Tam si všiml si, že vedle vchodu někdo drze odstřihnul kus měděné trubky v délce asi jeden a půl metru a úplně pominul, že se jedná o domovní rozvod plynu. Kolemjdoucí ihned varoval obyvatele domu a zavolal hasiče,“ sdělil Faster.

„V tu dobu nájemníci spali a plyn tak nerušeně mohl unikat a tvořit explozivní směs v prostorách domu,“ dodal.