Nutno připomenout, že tyto statistiky jsou jen pouhým zlomkem skutečnosti. I tak ale svědčí o trvalém růstu počtů těžkých, často smrtelných nehod, v nichž sehrála hlavní roli droga.

Zpravidla jde o marihuanu, metamfetamin, kokain, halucinogeny, hypnotika, nebo stále oblíbenější halabala smíchané farmakologické a jiné chemické složky, prodávané všem na očích jako sběratelský vzorek. „Zjištěné případy jsou jen špičkou ledovce,“ apeluje v posledním vydání bulletinu Národní protidrogové centrály tajemník meziresortní komise pro potírání narkotik Jaroslav Hořín.

„Tyto příklady pokrývají pouze relativně malou část řidičů a chodců, kteří jsou pod vlivem substancí. Situace rozhodně zasluhuje pozornost policie a zákonodárců,“ dodává Hořín.

Viník se může zruinovat

Jen za letošní půlrok alkohol a drogy na silnicích skosily tolik lidí, že by to vydalo na školní třídu. A u 70 viníků havárií byla prokázána narkotika.

Policie sice zasahuje, jenže detekční přístroje na drogy jsou jednorázové, drahé a jen orientační. Narkomana pak stejně musí poslat na rozbor krve nebo moči.

I když nedojde k zabití, tak řidič, co pil alkohol nebo fetoval, se na celý život během okamžiku snadno zruinuje. Pojišťovna sice poškozenému vyplatí z povinného ručení viníka náhradu škody, ale jsou-li za nehodou drogy či alkohol, pak vše soudně vymáhá právě po řidiči, který byl pod vlivem. A tyto částky jdou u ublížení na zdraví do miliónů korun.

Jen Česká pojišťovna (ČP) eviduje každý rok tisícovku pojistných událostí zaviněných motoristy, kteří řídili pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. „Nejenže takovému motoristovi hrozí pokuta a zákaz řízení, ale současně po něm vymáháme náhrady všech způsobených škod. Jsme v tom nekompromisní a stejně bez pardonu pohlížíme na viníka nehody, byť odmítne dechovou či krevní zkoušku,“ řekl Právu mluvčí ČP Tomáš Zavoral.

V případě, že je u řidiče zjištěn alkohol či drogy a dojde i ke zranění spolujezdce, který prokazatelně věděl, že šofér „nebyl čistý“, pak podle občanského zákoníku lze spolujezdci přiklepnout spoluvinu za vznik škody.

„Soudy zpravidla krátí finanční nároky těchto spolujezdců na odškodnění o dvacet až čtyřicet procent. S úplným odmítnutím nároku spolujezdce, který věděl o alkoholu řidiče, jsme se ale ještě nesetkali,“ posteskl si Zavoral.

Při podezření volat policii

Když má řidič v krvi kolem 1,7 promile, lze na něm podle znalců spolehlivě poznat, že řídí pod vlivem alkoholu. „Nepomůže tedy tvrzení spolujezdce, že o tom nevěděl. Mnohdy navíc sám řidič přizná, že si se spolujezdcem předtím užívali společně, protože si uvědomuje, že se tím fakticky sníží plnění, které po něm pak bude pojišťovna požadovat zpět,“ upřesnil Zavoral.

Máte-li tedy podezření, že některý z účastníků i malé dopravní nehody je pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky, určitě nepřistupujte na žádnou dohodu a okamžitě volejte policii. Jinak viník později vinu i přítomnost návykových látek či alkoholu popře.