"Sám ředitel celního úřadu se na chybách nepodílel, ale pocítil svou obecnou odpovědnost, proto požádal o přeložení na jinou funkci. Bude nyní pracovat jako řadový celník v Břeclavi na vnitrostátní celnici. Jeho dva nejbližší podřízení byli odvoláni z funkce, protože celé vedení bude na dálnici D2 nové. Ředitelem do vstupu ČR do Evropské unie byl jmenován Jiří Hammer," dodal Moravec.

Spis celníků si převzala policie

Tři celníky dnes propustil ze služebního poměru ředitel Celního úřadu v Brně Vladimír Havlíček.

Podle Jaroslava Moravce z brněnského celního ředitelství se podíleli na nelegálním dovozu 214 cisteren s pohonnými hmotami, u nichž vznikla škoda na cle a daních 107 miliónů korun.

"Dosavadní výsledky vyšetřování ukazují, že všichni tři propuštění celníci hrubým způsobem porušili služební povinnosti a služební přísahu. Svým jednání způsobili státu škodu velkého rozsahu, která se pohybuje do 550 tisíc korun na každého z nich. Každopádně vyšetřování ještě zdaleka není u konce a nelze potvrdit nebo vyvrátit, zda se nedotkne ještě dalších lidí," podotkl Moravec.

Současně s jejich propuštěním si celý spis od inspekce celníků převzal policejní komisař, který bude zkoumat jejich trestněprávní odpovědnost.

V součastné době probíhá na přechodu Břeclav-dálnice D2 podrobná kontrola materiálů o dovozu zboží za poslední dva roky.