Ve srovnání se zeměmi Evropské unie je v Česku v poměru k počtu obyvatel třikrát méně osob postižených virem HIV. Snížil se i počet onemocnění žloutenkou.

"Současný stav v protidrogové problematice je v České republice někdy lepší než v zemích Evropské unie. Uživatelé drog stárnou. První zkušenosti s drogou činí starší ročníky. Nárůst byl zaznamenán mezi uživateli marihuany a extáze. Jejich cena na drogovém trhu se nezvýšila. To znamená, že nabídka převyšuje poptávku po těchto dvou drogách. Nezměnila se ani spotřeba alkoholu a tabákových výrobků," řekl včera na tiskové konferenci místopředseda vlády Petr Mareš, který odpovídá za protidrogovou politiku státu.

Alkohol a nikotin jsou větší riziko

Užívání alkoholu a tabákových výrobků je podle Mareše pro společnost vážnější riziko a má mnohem zápornější dopady než užívání ilegálních drog. Nebezpečí alkoholu a tabákových výrobků je dáno také tím, že tyto látky jsou pro mládež velmi snadno dostupné.

"Bude třeba začlenit problém užívání alkoholu a tabákových výrobků do národní protidrogové politiky," míní Mareš.

Národní strategie protidrogové politiky, kterou letos v únoru schválila vláda, se má od roku 2005 zaměřit hlavně na potírání organizovaného zločinu zapojeného do obchodu s drogami a na předcházení a snižování zdravotních a sociálních rizik a dopadů užívání drog.

Mareš uvedl, že pro koncepci, kterou předložil, hlasovali i lidovečtí ministři. "Diskuse se na jednání vlády odehrávala mezi mnou a ministrem vnitra Stanislavem Grossem," řekl Mareš.

Představitelé lidovců přitom před pár dny přišli s vlastní představou protidrogové strategie, která by měla být zaměřena mnohem více na represi. Mareš poznamenal, že jeho dojem z lidoveckého návrhu je zatím ten, že stejně jako vládní politika je založen na třech principech: "Ten první je postřílet dealery, ten druhý pozavírat experimentující a ty, kteří užívají rekreačně, a třetí je nechat pomřít ty, kteří jsou závislí."

Proti likvidaci dealerů by podle svých slov nic neměl. "Pokud jde o ty druhé dva body, tam se velmi výrazně neshodneme," dodal.

Problém účetnictví a mrtvých duší

Stát na protidrogovou politiku každý rok vynakládá kolem 2,3 miliardy korun. Z toho jde 1,8 miliardy na financování represívních složek. Na protidrogovou prevenci a léčbu narkomanů stát a samosprávy každý rok vynakládají 250 miliónů korun.

Významná část financí směřuje do nevládních neziskových organizací zaměřených na protidrogovou činnost.

Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ zjistil, že tyto organizace nevedou správně účetnictví. Ve zprávě se uvádí, že jsou z přidělených peněz financovány i příjmy představitelů protidrogových nadací a nadace, které jsou personálně spojeny i s některými pracovníky Marešova úřadu.

"Zpráva NKÚ požívá nešťastnou dikci. Neuvádí však, že by byly peníze neziskovými organizacemi zneužity, ani v jednom ze zjištěných případů chyb nebylo podáno trestní oznámení nebo vydáno nařízení NKÚ vrátit peníze," poznamenal představitel neziskové organizace Sananim Jiří Richter. Připustil, že ve výkazu počtů osob, s nimiž organizace zaměřené na drogovou problematiku pracují, mohou být vykazovány mrtvé duše, protože anonymní formu kontaktu s narkomany nelze kontrolovat.