"Soud má za to, že peníze použila pro svou potřebu," uvedla soudkyně Dana Kordíková, podle které byl někdejší starostce vzhledem k její dosavadní bezúhonnosti udělen trest na spodní hranici možné trestní sazby.

Podle soudkyně měla Egerová podle seznamů, které schválilo obecní zastupitelstvo, rozdělovat občanům v Nové Vsi každý rok odměny za pomoc při zajišťování otopového dřeva, údržbu zeleně ve vsi nebo za pomoc při pořádání sportovních a kulturních akcích. Jenže některým jejich odměnu nevyplatila, nebo vyplatila jen část z toho, co měla podle rozhodnutí zastupitelstva rozdělit.

"Částky v seznamech se neztotožňovaly s tím, co bylo skutečně rozděleno," uvedla Kordíková, která vycházela při rozsudku z listinných důkazů a výpovědí svědků.

Ještě před vynesením rozsudku Egerová na svou obhajobu uvedla, že žádný trestný čin nespáchala. "Chtěla jsem říct, že jsem nevinná," uvedla Egerová. Její obhájkyně Zdenka Lokajíčková se na místě proti rozsudku odvolala, rozsudek proto není pravomocný a případem se bude zabývat ještě odvolací plzeňský krajský soud.

"Proti rozsudku jsme se odvolali, to mluví za vše," uvedla Lokajíčková, která nechtěla prozrazovat, na čem chce obhajobu u odvolacího soudu založit. Státní zástupkyně Jarmila Roudnická si ponechala kvůli možnosti odvolání čas na rozmyšlenou.