Rozsudek není pravomocný, protože odsouzení i státní zástupkyně si ve věci odvolání nechali lhůty na rozmyšlenou.

Vokatý dostal vyšší trest proto, že podle soudu sjednal v roce 2000 k prostituci dvě dívky, kterým ještě nebylo 18 let a tím ohrozil jejich mravní výchovu. Jedné nebylo dokonce ještě ani 15 let a Vokatý s ní měl podle soudu pohlavní styk, i když věděl, že není zletilá.

Vokatý navíc činil podle soudu na jednu prostitutku nátlak, když ji nutil splácet dluh za pronajatý pokoj v nevěstinci.

Státní zástupkyně oběma obžalovaným navrhovala vyšší tresty proto, že svým jednáním měli získat značný majetkový prospěch přes půl miliónu korun.

Obžalovaní vinu nepřiznali

Podle soudce Miroslava Mjartana se to nepodařilo prokázat. "Oba se však podíleli na tom, co bylo získáno prostitucí jinými," řekl soudce.

Oba odsouzení ve svých závěrečných řečech vinu odmítli. "Obžaloba nepředložila jediný důkaz. Žádám zproštění obžaloby," řekl Vladík. Vokatý přiznal pouze to, že dvě nezletilé dovezl z Trutnova do Opočna, přičemž nevěděl, kolik je jim let.