Podle mluvčí nelze proti tomuto rozhodnutí podat rozklad. "Vzhledem k povaze jednání, kterého se měl Josef Višváder dopustit a které je jednoznačně způsobilé podstatně ohrozit důvěru ve spravedlivý a nezávislý výkon činnosti exekutora, je podle ministra spravedlnosti zcela namístě, aby až do pravomocného skončení předmětného trestního řízení nemohl nadále vykonávat funkci exekutora," uvedla mluvčí.

Pokud by byl Višváder odsouzen, následovalo by v souladu se zákonem odvolání z úřadu.

Višvader byl zadržen, když se z Rumunska pokoušel utéct na Ukrajinu. Je podezřelý ze zpronevěry 80 miliónů korun, kterou u něj jako zálohu na exekuční řízení uložila společnost Geosan. Muž ale peníze převedl jinam a uprchl. Nyní je v českém vězení. [celá zpráva]