„K havárii vodovodního potrubí došlo v prvním podzemním podlaží I. interní kliniky – kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc. Pacienti ani personál ohroženi nebyli, nikdo nemusel být evakuován. Ve dvou zatopených podlažích jsou umístěny dva sály vybavené angiolinkou. V nočních hodinách tam není provoz,“ řekl mluvčí Fakultní nemocnice v Olomouci Egon Havrlant.

Vodu odčerpávali hasiči, škoda jde do miliónů korun.

Vodu odčerpávali hasiči, škoda jde do miliónů korun.

FOTO: HZS Olomouckého kraje

„Oba katetrizační sály jsou teď mimo provoz. Znamená to, že akutní kardiologické pacienty, tedy pacienty s akutní srdeční příhodou budeme nuceni odklánět do jiných zdravotnických zařízení. Dohodli jsme se na tom s oběma fakultními nemocnicemi v Brně a také s krajskou nemocnicí ve Zlíně. Pacienty k plánovaným výkonům na kardiologii budeme přeobjednávat,“ dodal Havrlant

Škody na budově i technickém vybavení se budou pravděpodobně pohybovat v řádu miliónů korun.

Jeden ze zatopených sálů

Jeden ze zatopených sálů

FOTO: HZS Olomouckého kraje

Půlnoční příval

„O tom, že se do sálů v nemocnici valí voda, jsme byli informováni patnáct minut po půlnoci na sobotu. Přívaly vody byly skutečně velmi masivní,“ popsal mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Zdeněk Hošák.

„První starostí hasičů bylo zastavit přívod vody na hlavním uzávěru. Pak bylo třeba zajistit rychlé odčerpávání. Hrozilo totiž, že se voda dostane do podzemí, kde jsou rozvody elektřiny a další sítě. To by mohlo způsobit zastavení provozu části nemocnice a nakonec možná i evakuaci pacientů a personálu,“ řekl Hošák.

Voda po havárii potrubí zatopila sály a příslušenství kardiologického oddělení I. interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

Voda po havárii potrubí zatopila sály a příslušenství kardiologického oddělení I. interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

FOTO: HZS Olomouckého kraje

Čtyři jednotky hasičů zasahovaly na místě až do půl sedmé ráno. Kromě odčerpávání vody se hasiči museli postarat i o odklízení věcí ze zatopených a ohrožených prostor.

„Kvůli odstavenému vedení vody se ocitly nefunkční hydranty, takže navíc jsme museli zajistit i prostředky požární bezpečnosti a na místo přivézt hasicí přístroje. Nyní je již vše opraveno,“ uvedl v sobotu po 13. hodině Zdeněk Hošák.