Od února 2006 do června 2008 získala čtveřice pro čtyřiadvacet lidí na pobočkách peněžního ústavu v Náchodě, Dvoře Králové a Praze hypoteční úvěry k nákupu nemovitostí v Ústí nad Labem. K tomu však využívali nadhodnocené znalecké posudky. České spořitelně, která poskytla úvěry na 75 miliónů, způsobili celkovou škodu ve výši nejméně 30 miliónů korun.

Přesně rozdělené úkoly

Čtveřice obviněných měla přesně rozdělené role. Obžalovaný Branda a Král oslovovali a zajišťovali kupce, žadatele o úvěr na koupě nemovitostí. Matuška předjednával a zprostředkovával uzavření hypotečních úvěrů na nákupy nemovitostí u České spořitelny, kde působil jako externí partner. Beneš měl za úkol pro získání úvěrů zpracovávat zkreslené znalecké posudky.

Obvinění si vybírali domy, kde bydleli převážně sociálně slabí, kteří se po prodeji domu okamžitě vystěhovali. V současné době je více než devadesát procent odprodaných domů vybydlených. Protože nikdo nehradí nájem, nemají noví majitelé ani prostředky na splácení hypotečního úvěru.

Nadhodnocené posudky na nemovitosti

Transakce probíhala vždy tak, že majitel nemovitosti byl osloven, zda dům s nájemníky odprodá za částku, kterou určili obvinění muži. Pokud souhlasil, připravil znalec posudek na nadhodnocenou částku. Ze získaného úvěru vyplatili prodávajícímu původní domluvenou částku a rozdíl peněz si nechali pro sebe.

Obvinění muži kupujícímu sdělili, že nájemné, které bude dostávat od nájemníků, pokryje nejenom plánovanou splátku jeho úvěru, ale bude podstatně vyšší.