Podle závěrů žalobce Martina Černého z Prahy 5 bylo obvinění bývalého starosty a donedávna vlivného pražského politika „nepřezkoumatelné, a tudíž nezákonné“. Zároveň policistům uložil, aby dál pokračovali v prověřování a o osudu Jančíka znovu, tentokrát už počtvrté, rozhodli.

„Jsem rád, že státní zástupce dal našim výtkám za pravdu, i když mě to mile překvapilo, protože tentokrát jsem čekal, že to stíhání nezruší. Podle našeho názoru však ani napotřetí to usnesení policie nemohlo obstát,“ uvedl Teryngel.

Kauza se týká zakázky radnice z let 2003 až 2004, kdy tehdejší starosta Jančík uzavřel s firmou Agentura Praha 5 smlouvu o postoupení pohledávek na dlužném nájemném v této městské části přesahujícím částku 63 miliónů korun.

Jednal prý bez předchozího schválení zastupitelstva, jeho souhlas však zákon v podobných případech vyžaduje. Podle policie tedy musel vědět, že jde o nezákonný postup a agentura získala neoprávněný prospěch ve výši 4,3 miliónu korun a sama radnice byla poškozena o částku přesahující jedenáct miliónů.

Neměli dost důkazů

Dle nynějších závěrů státního zástupce, jehož usnesení má Právo k dispozici, ale obvinění nebylo dostatečně podloženo důkazy, pouze teoretickými závěry znaleckého posudku. Policií vyčíslená škoda je prý navíc pouze jejím odhadem, aniž by ji čímkoli doložila.

Jančíkovi přitom za zneužití pravomoci veřejného činitele hrozilo až desetileté vězení. Policie jej poprvé obvinila na konci roku 2010, ale loni v lednu jejich usnesení zrušil týž státní zástupce Černý jako nyní.

Vyšetřovatelům dal ale tehdy závazný pokyn, aby znovu zahájili Jančíkovo trestní stíhání, dokonce v přísnější právní kvalifikaci, kde mu hrozily tři roky až deset let vězení.

Další obvinění následovalo loni v únoru, avšak i to zrušil tentokrát plzeňský žalobce. Třetí obvinění pak padlo letos v březnu, ale ani to policisté zatím nedotáhnou k obžalobě.