„Jde o patnáct dopisů saských vévodů, kterými udělovali chebským obchodníkům právo volného průchodu jejich územím. Listiny pocházejí z 15. a 16. století, jsou to všechno originály psané na ručním papíře opatřené vodoznakem a pečetí,“ uvedl Halla s tím, že jejich hodnotu pro potřeby trestního řízení určil znalec na více než čtvrt miliónu korun.

Našli listy v internetové dražbě

Ačkoliv jde jen o zlomek odcizené sbírky čítající přes tisíc historických pergamenů, šéf archívů je šťastný. „Každá navrácená listina je pro stát nesmírně cenná. Je to součást kulturního dědictví,“ neskrýval Halla radost nad dílčím úspěchem policistů.
Ti zajistili dopisy u pražského překupníka, který je chtěl prodat v internetové dražbě.

„Archiválie jsme objevili v aukční nabídce sami. Ten člověk dražil každou zvlášť za základní cenu přibližně deseti tisíc korun. Dali jsme avízo policii, která rozjela akci na jejich záchranu,“ pokračoval Halla.

Kriminalisté předstírali zájem o koupi všech dopisů najednou s tím, že si s prodejcem sjednali schůzku v Praze, kde mělo dojít k obchodu.

„Tam jsme podezřelého zadrželi. Archiválie dobrovolně vydal s tím, že je koupil od ženy, která prodávala věci z pozůstalosti po svém zemřelém otci. To se také později potvrdilo,“ uvedl zdroj, který zná k případu detaily.

Chybějící pergameny odhalila inventura, která v chebském archívu začala v roce 1993 a trvala deset let. V té době ale ještě nemohli archiváři tvrdit, že dokumenty někdo ukradl. Až když se později začaly objevovat v aukčních nabídkách po světě, bylo jasné, že tady nejde o administrativního šotka, ale že listiny někdo musel z archivu ukrást.

Například loni se více než sto z nich stalo součástí dražby vídeňské aukční síně Öphila. Česká policie následně neuspěla u rakouských kolegů se žádostí, aby relikvie zajistili. Rakušané tvrdili, že se do rukou tamních soukromých sběratelů dostaly legální cestou.

Plundrování začalo za komunistů

„Chebský archív, kde byly uloženy předmětné dopisy, byl s vědomím tehdejších komunistických vládců vyplundrován a větší část těchto dopisů byla v 70. letech dokonce prodána přes státní filatelistickou společnost Pofis Praha soukromým sběratelům,“ zdůvodnil vídeňský státní zástupce, proč nedal žádný podnět k zabavení těchto dokumentů.

Čeští vyšetřovatelé ale zbraně nesložili, podle Hally předali do Rakouska novou žádost o zajištění a navrácení archiválií s tím, že vyvrátili verzi o tom, že by se s těmito listinami legálně obchodovalo. „Tak uvidíme, jak se k tomu Rakušané postaví tentokrát,“ dodal.

Připustil, že by se v případě opětovné záporné reakce mohlo uvažovat i o odkoupení archiválií od jejich současných majitelů. „Je to sice hloupé, abychom si zpátky kupovali věci, co nám byly ukradeny, ale vzhledem k významu těchto relikvií bych to úplně nevylučoval,“ uzavřel Halla.