Vysokého policejního důstojníka stavěli jeho kolegové z inspekčního oddělení okresního policejního ředitelství ve služebním vozidle v rámci středeční dopravně-bezpečnostní akci. Ta byla mimo jiné zaměřena i na dodržování pravidel silničního provozu ze strany policistů.

"U dotyčného policisty byla orientační dechová zkouška na alkohol pozitivní. Podrobil se odběru krve, vzorek byl zajištěn proti neoprávněné manipulaci a odvezen na soudní lékařství, kde bylo rozborem zjištěno, že řidič před jízdou alkohol nepil," prohlásila mluvčí chebské policie Martina Hrušková. Policista nadýchal půl promile a vzorek krve byl uložen do kanceláře policejního ředitele.

Aféra západočeské policie

Že je podezřívavost na místě, potvrzuje dřívější aféra západočeské policie. Před pěti lety bývalý tachovský policejní ředitel Jan Kuržeja umožnil svému podřízenému majoru Stanislavu Barhoňovi zahladit stopy, které ho usvědčovaly z dopravní nehody pod vlivem alkoholu. Ředitel tehdy nechal zkumavku s odebraným vzorkem Barhoňovy krve v lednici svého sekretariátu, kde ji Barhoň vyměnil za jinou.

Loni v srpnu byl Kuržeja pravomocným rozsudkem zproštěn obžaloby ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Předtím však Barhoňovi zajistil při odchodu do civilu statisícové odchodné.