"Na advokáta Kočího bude podána kárná žaloba s tím, že kárný žalobce ho bude vinit z porušení zákona o advokacii a dalších stavovských předpisů," uvedla mluvčí České advokátní komory (ČAK) Iva Chaloupková.

Případem se zabývala na svém dubnovém zasedání Kontrolní rada ČAK. Stížností a podnětů k přešetření podaných na advokáta Kočího dostala dokonce víc. Všechny se týkaly soudního řízení, v němž obhajuje Šlégrovou, která je stíhána za projevy neonacismu.

"Jako osoba židovského původu znalec bezesporu vnímá velmi citlivě otázku šoa (holokaustu) a německého nacionálního socialismu,“ napsal Kočí se svou klientkou Šlégrovou soudu v námitce proti údajné podjatosti soudního znalce Mazla. Ten se poté rozhodl znaleckou činnost ukončit, protože nenávistných projevů ze strany neonacistů vůči jeho osobě údajně přibývalo.

"Po přešetření kauzy kontrolní rada ČAK shledala stížnost a podněty důvodnými," konstatovala Chaloupka na adresu stížností proti Kočímu.

V kárném řízení vedeném před tříčlenným kárným senátem ČAK může být advokát buď kárného obvinění zproštěn, nebo mu je uloženo některé z kárných opatření. Ta sahají od napomenutí či veřejného napomenutí přes pokutu v maximální výši stonásobku minimální mzdy až po dočasný zákaz výkonu advokacie.

"Nejtvrdším kárným opatřením je vyškrtnutí ze seznamu advokátů, které se rovná úplnému zákazu výkonu advokacie," dodala Chaloupková.

Proti rozhodnutí kárného senátu se advokát může odvolat k odvolacímu kárnému senátu, jehož rozhodnutí je ještě přezkoumatelné ve správním řízení před soudem.