Pohlavního zneužívání se měl 36letý Jaroch dopouštět v letech 2001 a poté 2008 až 2010. Hráče ve věku 14 až 17 let podle obžaloby nejprve opil tvrdým alkoholem a poté nutil k masturbaci. V jednom případě měl svěřence znásilnit. Jaroch se od začátku brání tvrzením, že obvinění je pomstou konkurenčních klubů a problémových hráčů.

Soudce Kamil Kydalka na pokyn vrchního soudu znovu vyslechl čtyři soudní znalce, kteří zkoumali profil obžalovaného Jarocha. Cílem opakovaného výslechu bylo objasnit diametrálně rozdílné závěry, k nimž znalci došli. Přestože měli psychologové a psychiatři možnost vzájemně si svá stanoviska vysvětlit, všichni setrvali na původních závěrech.

Deviant nebo normální muž?

Podle psychologa Slavomila Hubálka je Jaroch sexuální deviant trpící efebofilií, tedy nákloností k mladým chlapcům. „Na tom názoru trvám, jsem přesvědčen, že ta diagnóza je správná,“ uvedl Hubálek. Spoluautor jeho posudku, psychiatr Antonín Brzek, sice při vyšetření žádnou změnu sexuální orientace u Jarocha neodhalil, uvedl však, že obžalovaný muž je nepochybně deviant v případě, že mu bude vina u soudu prokázána. „Pachatelem těchto skutků nemůže být heterosexuální muž,“ uvedl Brzek.

K opačným závěrům došli autoři druhého znaleckého posudku, psycholog Petr Weiss a psychiatr Ondřej Trojan. Podle nich je Jaroch normálně sexuálně zaměřený muž, bez duševních poruch nebo sklonům k agresivitě a jeho pobyt na svobodě není nijak nebezpečný.

Pokud by se přesto prokázalo, že své svěřence zneužíval, nedokázal by to Weiss nijak vysvětlit. „Pokud se toho dopustil, jeho motivace mi není jasná. Nejsem schopen odpovědět,“ podotkl Weiss.

Hlavní líčení bude přerušeno do začátku května kvůli doplnění dalších důkazů. Vrchní soud nařídil přezkoumat také kompletní obsah telefonu zabaveného Jarochovi.