Trestní senát nově zejména vyslechl doktorky, které děti po jejich nalezení v bytě prohlížely, řekla mluvčí soudu Martina Lhotáková. Ještě před zahájením hlavního líčení se senát zabýval námitkou, kterou podal otec chlapců. Muž tvrdil, že je soudce Kamil Kydalka podjatý. Senát však podle Lhotákové námitku neuznal.

Obžaloba viní oba rodiče z týrání svěřené osoby, neboť podle ní způsobili svým synům těžkou újmu na zdraví. Roční ani dvouletý chlapec v době, kdy je našla policie, neuměli vůbec mluvit, pouze plakali a vydávali občasné zvuky. Nedokázali ani chodit, neměli kousací reflexy a nebyli na svůj věk dostatečně fyzicky a psychicky vyvinutí.

Děti mají údajně poškozené mozkové funkce a nelze vyloučit, že budou mít trvalé psychické následky. Muž i žena vinu od počátku popírají. O děti se prý starali dobře, pouze nejsou zastánci tradičních metod výchovy.

Prvoinstanční soud obžalobu uznal, podle odvolacího senátu se však dostatečně neprokázalo, že by rodiče své děti týrali. Kydalka prý neměl žádný přímý důkaz, nevyslechl ani lékařku, která chlapce po jejich odebrání rodičům prohlížela. Soudce proto nyní výslech provedl. Zároveň zadal znalci z oboru soudního lékařství, aby doplnil svůj dřívější posudek, a to až po setkání s dětmi.

Podivný znalecký posudek

Právě znalecký posudek z oboru soudního lékařství si v březnu vysloužil ostrou kritiku odvolacího soudu. Podle předsedy senátu nepřinesl nic nového, "co by nebylo možné i bez odborných znalostí vyčíst ze spisu". Znalec prý vůbec neuvedl, jakou konkrétní újmu na zdraví chlapci utrpěli. Děti ani nevyšetřil. [celá zpráva]

Podle soudce proto nemohl prvoinstanční soud odsoudit rodiče za týrání. Mohlo jít například jen o trestné činy zanedbání povinné výživy nebo ohrožování výchovy dítěte, které mají mnohem nižší sazby.

Rodiče dříve u soudu uvedli, že se ke svým dětem chovali dobře. Synům prý kupovali nejlepší a nejdražší biostravu. Dávali jim kaše, přesnídávky a ovocné a zeleninové šťávy. Chlapci prý nepotřebovali chodit ven. V bytě nosili pouze pleny, protože tam bylo horko. Také prý byli zdraví, a proto nepotřebovali žádná lékařská vyšetření. Na úřadech nezaregistrovali rodiče své syny údajně proto, že nesouhlasili s očkováním dětí.

Policisté případ odhalili, když přijeli do bytu ve Vinohradské ulici prošetřit narušování veřejného pořádku. Podle jejich vyjádření jim volala obžalovaná žena, protože se začala bát svého manžela, který jí vyhrožoval zabitím. Sama jim prý řekla, že má doma dvě nenahlášené děti. Příbuzní před soudem uvedli, že ani oni neměli do té doby o narození chlapců ponětí.

Soudce Kydalka v pondělí jednání odročil, pokračovat bude 25. června.