„Nejedná zaviněně ten, kdo se nemohl omylu vyvarovat,“ uvedl soudce. K osvobozujícímu rozsudku přispěl text na internetovém serveru, kde autor po rozhovoru s předsedou Nejvyššího správního soudu Vojtěcha Šimíčka napsal, že symboly rozpuštěné DS zakázané nejsou. Soudce zdůraznil rozdíl mezi rozpuštěním strany a jejím zákazem, včetně nošení jejích symbolů, k čemuž podle něj nedošlo.

Rozsudek není pravomocný, na místě se proti němu odvolal státní zástupce. Paradoxně i jeho vyjádření však přispělo k osvobozujícímu rozsudku. Po vyloučení soudního znalce pro podjatost totiž neuměl v závěrečné řeči navrhnout žádný závěr, ani žádný trest, protože podle něj neexistencí znaleckého posudku není dokazování úplné.

Podle soudce se tak dá vycházet ze skutečnosti, že ani státní zástupce si bez posudku nebyl jistý skutkovou podstatou žalovaného činu, jak si jí tedy mohli být vědomi obžalovaní.