K neštěstí došlo 20. dubna loňského roku, kdy explodovala ve výrobním bunkru firmy Explosia trhavina dynamitového typu Perunit, která se používá zejména na odstřel skalního masivu. Exploze ve výrobně zničila dva železobetonové podzemní objekty, další budovy poškodila. Čtyři lidi usmrtila, dalších devět zranila. Škoda po výbuchu byla vyčíslena na 66 miliónu korun. Hmotné škody na majetku mimo areál firmy činily půl miliónu korun.

„Jednoznačně určit zdroj a příčinu iniciace výbuchu nebylo možné. S největší pravděpodobností došlo k iniciaci výbuchu v navažovně, kde se nacházel vstupní nitroester, a odtud se šířila detonace do mísírny,“ uvedl ve čtvrtek Právu mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek.

Zjištěny některé nedostatky

Podle šetření báňského úřadu zabezpečil val odpovídající ochranu okolí proti účinkům výbuchu. „Báňský úřad v průběhu šetření zjistil některé závady a nedostatky, které nesouvisely s příčinou mimořádné události, a organizaci uložil pokutu ve správním řízení ve výši jeden milión korun,“ upřesnil Machek.

„Ani u jediného zjištěného porušení nelze jednoznačně konstatovat, že by bylo v příčinné souvislosti se vznikem mimořádné události,“ uvedl mluvčí Explosie Jan Simandl. Spojitost s neštěstím však obě strany připouštějí.

Vyšetřování ještě neskončilo

„Firma nezajistila dostatečnou prevenci, aby se nestalo to, k čemu došlo,“ komentoval pochybení firmy Machek. Explosia se možnosti odvolání proti pokutě vzdala. Krajská policejní mluvčí Eva Maturová potvrdila, že jejich vyšetřování ještě neskončilo.

Báňský úřad následně posoudí, zda bude potřeba provést novelizaci bezpečnostních předpisů upravujících nakládání s výbušninami.