Spor tak bude znovu řešit Vrchní soud v Praze. Ten dříve přiznal Brožové právo na omluvu a Michal tak učinil. Současně si ale u Ústavního soudu stěžoval, že bylo porušeno jeho právo na svobodu projevu. To ÚS uznal.

Dřívější soudy se shodly na tom, že Michal překročil meze přípustné kritiky a jeho výroky byly nepřiměřené.

Spory mezi Vondráčkovou a Brožovou začaly slovenským muzikálem Hello,Dolly! Vondráčková totiž nejprve v muzikálu účinkovala, pak ale odstoupila od smlouvy a na její místo produkce angažovala právě Brožovou. Michal si pak v rozhlasovém pořadu nebral žádné servítky, když ho moderátor požádal, aby srovnal pěvecké výkony obou žen. „Tak to vůbec nemůžete srovnávat. To jako byste k sobě přirovnával trabant a mercedes,“ prohlásil Michal.

Brožová se u soudů domáhala kromě omluvy i finančního odškodnění půl miliónu korun kvůli ušlému zisku, představení bylo totiž podle ní zastaveno nevhodným způsobem, na kterém se měl podílet právě i Michal. Odškodné ale soudy neakceptovaly.

Umělci musí kritiku snášet, konstatoval soud

„Výkonní umělci by měli snést vyšší míru kritiky a z ústavního práva nevyplývá, proč by práva na kritiku měli být zbaveni rodinní příslušníci výkonných umělců. Vynášení estetických soudů, na které mohou existovat rozdílné závěry, představuje důležitou součást trhu idejí. Osoby veřejně činné navíc disponují snadným přístupem k médiím a mohou v nich vyvrátit to, co považují za smyšlenky,“ prohlásila soudkyně zpravodajka Eliška Wagnerová.

Michal s Vondráčkovou vedou několik soudních sporů. Podle některých informací dokonce chystají arbitráž na ČR, protože si myslí, že je česká justice poškodila, když jim nedala za pravdu v jejich sporech s bulvárními médii.