Podle Lessyho vize by nový útvar úzce spolupracoval s podobně specializovaným týmem žalobců na Nejvyšším státním zastupitelství a byl by podřízený přímo policejnímu prezidentovi.

A právě to je trnem v oku ministerským odborníkům, kteří v tom vidí riziko, že by hlava policie mohla ovlivňovat vyšetřování těch nejcitlivějších korupčních kauz.

„Jakékoliv přenášení podřízenosti útvarů, které se zabývají takto kriminálně i politicky citlivou oblastí, blíže k vrcholnému představiteli sboru vždy zvyšuje obavy o možnost vedení policie zasahovat do konkrétních trestních řízení,“ tlumočil stanovisko Kubiceho úřadu jeho mluvčí Pavel Novák.

Sám Lessy jakékoliv zasahování do vyšetřování odmítá s tím, že útvar by měl svého ředitele a policejní prezident by tak přístup do jednotlivých spisů podobně jako teď neměl.

Policejní prezident Petr Lessy

Policejní prezident Petr Lessy

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Jde o model, který úspěšně funguje např. na Slovensku nebo v Rakousku. Není to žádný výmysl Lessyho,“ poznamenal k tomu pro Právo policejní prezident.

Jenže samotná otázka, komu bude útvar podřízený, není zdaleka jediná věc, která resortu vnitra na Lessyho vizi vadí. Kritizuje ji totiž jako nesystémové řešení jdoucí proti dlouhodobému trendu.

Do budoucna počítá spíše s větší integrací elitních útvarů než s jejich oddělováním.

Vnitro: nic to nepřinese

Podle představ policejního prezidenta, které zveřejnil koncem ledna na tiskové konferenci, by měl nový útvar zhruba o sto lidech vzniknout na základech současného protiúplatkářského odboru na Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality.

Ten by se pak dál věnoval pouze významným hospodářským kauzám a pojem korupce by z jeho názvu vypadl. A podle ministerstva, jehož šéf by musel podle zákona případné zřízení nového útvaru odsouhlasit, je něco takového zbytečné a nepřineslo by to žádnou přidanou hodnotu.

„Neexistuje pro to důvod. Oddělením části současné protikorupční policie do zvláštního útvaru se nic na vyšetřování korupce nezmění, kvalita práce na korupci nezávisí na organizačním zařazení,“ řekl Kubiceho mluvčí. Zároveň dodal, že korupce je vždy velmi těsně spjata s další hospodářskou kriminalitou a je tedy potřeba je vyšetřovat společně.

„Oddělení samozřejmě může pouze zhoršit, zpomalit a zkomplikovat práci těchto nových dvou útvarů a zvyšuje se tak riziko nekoordinace. Partnerem pro nové státní zastupitelství může být stejně jako dnes Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, tomu nic nebrání,“ konstatoval Novák.

Slibuje lepší vybavení

Lessy nicméně v této souvislosti připomněl, že jde zatím o vizi, a nikoliv o definitivní návrh. Policejní prezident by jej měl ministrovi předložit až koncem června, tedy poté, co práci dokončí speciální komise, která na policejním prezidiu zpracovává koncepci pro všechny elitní celostátní útvary. Celý projekt pak podle Lessyho závisí i na penězích, které bude mít policie k dispozici.

Pokud se totiž potvrdí další razantní škrty v jejím rozpočtu, bylo by zřízení specializovaného útvaru takřka nereálné.

Lessy v souvislosti s plánovaným zřízením útvaru počítá především s nákupem nové speciální operativní techniky, která by měla detektivům pomoct korupci dokumentovat.

Přesné náklady podle něj vyčíslené nejsou, v zákulisí se nicméně hovoří zhruba o padesáti miliónech korun.

„Každé zřizování nového útvaru nese zbytečné náklady, a to i když se využijí síly a prostředky již existujících útvarů,“ poznamenal k tomu mluvčí vnitra.