Novorozence v dobrém zdravotním stavu našly v pondělí 23. ledna v podvečer na lavici na chodbě vedle nemocničního bufetu zdravotní sestry. Od počátku vyvolávalo otazník, proč matka nepoužila babybox vzdálený od místa jen několik desítek metrů.

Vysvětlení přinesly záznamy kamer a výslech zaměstnanců. Ti se rozpomněli, že v inkriminovanou dobu bylo v okolí babyboxu poměrně rušno, takže žena neměla pro svůj připravený čin potřebné soukromí. Záznamy z nemocničních prostor pak ukázaly, že osoba, po níž vzhledem ke zjištěným okolnostem není třeba pátrat, neboť trestný čin nespáchala, dítě odložené na bezpečném místě po celou dobu z blízké vzdálenosti sledovala.

„Prokázalo se, že dítě nebylo bez dozoru dospělé osoby a v době jeho opuštění nedošlo k bezprostřednímu ohrožení jeho života či zdraví. Matka se do poslední chvíle o dítě dobře starala a neměla v úmyslu přivodit mu zdravotní či jinou újmu. Lze se tedy důvodně domnívat, že žena měla v úmyslu dítě odložit předepsaným způsobem, vzhledem k nepředvídatelné okolnosti však zvolila bezpečné náhradní řešení,“ shrnul vedoucí jihlavského územního odboru policie Petr Petr.

Matka též zanechala u chlapečka dopis s vysvětlením. Podle něj ji k zoufalému činu dohnala neutěšená sociální a osobní situace.