Osm obžalovaných mužů soud uznal vinnými z ohrožení životního prostředí, když vytěžený materiál ze starého drážního tělesa nechali místo na skládku nebezpečného odpadu navézt na volné prostranství v blízkosti vodního zdroje na okraj Chráněné krajinné oblasti Český les.

Mezi odsouzenými je i zaměstnanec Státního zkušebního ústavu, který odebíral a následně zkoumal vzorky vytěžované zeminy. Ten vydal osvědčení o tom, že materiál je nezávadný, přičemž zkreslil údaje o množství škodlivin a toxických látek v něm obsažených.

Společnost, která rekonstrukci kolejiště prováděla, navezla kontaminovaný materiál na dva soukromé pozemky vzdálené jen asi deset kilometrů od stavby. Návoz  tvořil podle zjištění pracovníků České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ze šedesáti procent materiál ze železničního svršku včetně pražců a kabelů. Zbytek byl demoliční odpad.

Arzen překročil limit o 173 procent

„Rozbor ukázal zvýšený obsah ropných látek a dalších jedů. Například u arzenu jsme naměřili překročení limitu až o 173 procent,“ konstatoval šéf plzeňského pracoviště ČIŽP Zbyněk Sevelka. Za to firma dostala od inspekce více než třímiliónovou pokutu.

Právo také zjistilo, že část nebezpečného odpadu skončila na pozemku v areálu firmy, kterou spoluvlastní starosta České Kubice Vladimír Koranda (SNK). „Chtěli jsme materiál použít jako podkladní vrstvu pro stavbu asfaltových cest. Bylo to pro nás výhodné, protože firma, která nám ho dodala, za něj nic nechtěla. Deklarovala nám to jako použitý výrobek s certifikátem o kvalitě, který vydal státem uznávaný zkušební ústav,“ reagoval už dříve Koranda.

Rozsudek není pravomocný. Kromě jednoho z obžalovaných, který se vzdal odvolání na místě, si ostatní ponechali lhůtu k vyjádření až po obdržení rozsudku.