Podle obžaloby Tomčová, která se dnes k soudu nedostavila, protože byla na dovolené v zahraničí, nezákonně pobírala peníze za výuku matematiky. U druhého skutku zpronevěry si měla ponechat část pronájmu za školní tělocvičnu.

Tomčová jakoukoli vinu popírá. U prvního deliktu, který obžaloba hodnotí jako podvod, se bránila, že vyučování musela převzít od externí učitelky, která se na poslední chvíli omluvila. Přesto výplatnice podepisovala, a proto dnes odešla za napomáhání k trestnému činu s pětitisícovou pokutou. Tomčová si tak měla přijít na 28 500 korun, i když na ně jako ředitelka neměla nárok.

Dalších téměř 38 500 korun si podle spisu nechala jako část pronájmu za školní tělocvičnu. Obžalovaná však tvrdí, že veškeré peníze z pronájmu předávala účetní školy i s příslušnými doklady.

"Většina peněz se dostala na účet školy, nevím proč ne všechny," uvedla již dříve.

Úřad jí omezil pravomoci

"Zásadní okolností bylo prokázat, zda si obžalovaná peníze ponechala. Soud je přesvědčen, že ano," sdělila však soudkyně Vladimíra Horáková v odůvodnění rozsudku.

Pokud Tomčová peněžitý trest neuhradí, půjde si odsedět 10 měsíců do vězení. Soud jí zároveň zakázal vykonávat činnosti spojené s hmotnou odpovědností. Krajský úřad proto musel Tomčové omezit část pravomocí.