Za stejné jednání byl v minulosti už třikrát soudně trestán. Právu to potvrdila šéfka odboru hospodářské kriminálky policejního ředitelství v Domažlicích.

„Vytěžil dřevní hmotu nad rámec povolení a tím les prakticky zdevastoval. Vytvořil tam dvě holiny o rozloze dva a půl a téměř dva hektary, což podle odborníků z České inspekce životního prostředí narušilo ekosystém lesa, který tak může hůře odolávat například silnému větru a dalším nebezpečným povětrnostním vlivům,“ uvedla policistka.

Obviněného muže si na těžbu najal soukromý vlastník lesa. Ten také policii oznámil, že mu těžař ukradl dřevo v hodnotě více než půl miliónu korun. „Obvinění jsme proto ještě rozšířili o trestný čin krádeže,“ dodala policejní komisařka.

Podle odborníků dochází k újmě na životním prostředí při každém zásahu do lesního biotopu. Zalesněním vymýceného lesa dojde pouze k částečné nápravě.