Hrůzná událost se stala loni 8. ledna v odpoledních hodinách na pokoji ubytovny. Obžalovaní tam společně a bezdůvodně napadli spolubydlícího, bili ho a kopali do celého těla, tedy i do částí, kde se nacházejí životně důležité orgány. Nešťastníkovi za nejméně dvacet minut uštědřili několik desítek úderů a kopů a takto mu způsobili rozsáhlá závažná poranění, v důsledku kterých zemřel.

Budniak se u VS domáhal zproštění obžaloby nebo alespoň překvalifikování svého jednání na přečin nepřekažení trestného činu. Tvrdil, že napadení se neúčastnil, jen mu přihlížel. Gontowského prý od útoku nebylo možné odradit, připadal mu jako v amoku.

Gontowski požadoval rovněž zproštění obžaloby, nebo maximálně aby jeho jednání bylo posouzeno jako ublížení na zdraví. Podle něj nebylo prokázáno, že by žalovaný skutek spáchal. Připustil jen, že se vmísil do konfliktu mezi Budniakem a napadeným. Hájil se i tím, že zavražděný byl jeho kamarád, a tudíž neměl důvod mu jakkoliv ubližovat, natož ho zabít. Poukázal i na to, že Budniak býval agresivní a míval fyzické potyčky s ostatními.

VS však argumenty ani jednoho z obžalovaných neakceptoval. „Na vraždě se dle důkazů podíleli oba a spáchali ji zvláště surovým způsobem, protože napadený umíral několik minut za velkých útrap. Vysoký trest je tedy na místě a je zákonný a zcela přiměřený,“ vysvětlil Právu mluvčí VS Petr Angyalossy.