Kvůli tomu 35letý David Vebr už přesluhuje ve vězení pomalu dva měsíce. Pospíšil musí chybu napravit podáním stížnosti pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu a zároveň navrhnout přerušení výkonu trestu.

Podnět k podání stížnosti ve Vébrův prospěch už ministerstvo obdrželo od Krajského soudu v Plzni. „Podnět ještě musí přezkoumat tříčlenná komise, a pokud ho schválí jako odůvodněný, může ministr stížnost podat,“ uvedl Jiří Hovorka z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti.

Přehmatu se dopustil soudce Okresního soudu Plzeň-sever při přeměně trestu obecně prospěšných prací na nepodmíněný trest odnětí svobody. „Místo toho, aby rozhodl v poměru dva ku jedné, tedy za dvě neodpracované hodiny jeden den výkonu trestu, tak mu to přeměnil jedna k jedné,“ řekla Právu předsedkyně severoplzeňského soudu Iveta Zítková s tím, že celou věc s dotyčným soudcem už probrala. „Je to samozřejmě pochybení, on ho také uznal,“ dodala.

Vebr dostal za drobnou kriminalitu 250 hodin obecně prospěšných prací. Z toho 72 hodin vykonal a zbytek mu soudce loni na podzim převedl na 178 dní odnětí svobody, přičemž správně to mělo být jen 89.

Dávno měl být doma

Vebrovi tak měl trest vypršet na sklonku loňského roku, ale ve skutečnosti dál sedí v cele věznice v Ostrově nad Ohří.

Jeho propuštění nelze nařídit okamžitě. To může až Nejvyšší soud v rámci rozhodování o stížnosti pro porušení zákona. „Samozřejmě dotyčný pokud přesedí, může žádat po státu finanční kompenzaci za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem,“ prohlásila Zítková.

Na chybu ji upozornil jiný soudce, který letos v lednu projednával další prohřešek Vebra.

„Součástí dokazování bylo i konstatování předešlého trestního spisu, který se ho týkal. Tam jsem si povšiml, že výše trestu neodpovídá tomu, jak by měl být přeměněný. Protože se jednalo o již pravomocně rozhodnutou věc jiným soudem a já jsem do ní nemohl nijak zasahovat, vrátil jsem ten spis zpátky na příslušný soud a upozornil je na to, že podle mého názoru mohlo dojít k nějakému pochybení,“ sdělil soudce Boris Valový z Okresního soudu Plzeň-město.

Pochybení soudce je o to víc zarážející, že Nejvyšší soud vydal začátkem loňského roku rozhodnutí, jak mají soudci při přeměně obecně prospěšných prací na výkon trestu postupovat. Jednoznačně je tam uvedeno, že přeměna trestů uložených před novelou trestního zákoníku, tedy do 31. 12. 2009, se má řídit poměrem 2:1.

„To se týká i tohoto případu. Samozřejmě rozhodnutí Nejvyššího soudu se má respektovat. Podle našeho právního názoru tím byl porušen zákon a já předpokládám, že nám ho Nejvyšší soud potvrdí,“ reagoval na případ místopředseda plzeňského krajského soudu Miloslav Sedláček.