Finanční úřad potrestal soud rekordní sankcí za pochybení při využívání dotace na stavbu moderního Justičního areálu, kde sídlí brněnský Městský soud, Okresní soud Brno-venkov a státní zastupitelství Brno-město a Brno-venkov.

„Krajský soud připomíná, že mu bylo finančním úřadem vytknuto porušení rozpočtové kázně zejména v případech, kdy pro státní rozpočet zajistil časově příznivější zaplacení fakturovaných částek, konkrétně řečeno prostředky se státního rozpočtu nemusely být vynakládány v dřívějších lhůtách splatnosti, nýbrž na základě smlouvy o dílo, ve které byla dohodnuta splatnost pozdější,“ prohlásil Pořízek.

„Veškeré prostředky použité na výstavu Justičního areálu v Brně byly použity v souladu s účelem, na který byly čerpány, což jednoznačně vyplývá z vyhodnocení této investiční akce při splnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu. O to více překvapuje výše uloženého odvodu. Tuto považuje krajský soud za protiústavní a za porušující princip proporcionality,“ dodal předseda soudu.