Jak je složité vyšetřování případu?

Jakmile najdete ve skutku znaky nutné obrany, tak je to záležitost vždycky složitá, protože máte dvě strany. Musíte vyloučit trestný čin na jedné i na druhé straně. U nutné obrany není vyloučeno ani to, že ten, kdo je zraněn, se mohl dopustit trestného činu. Musíte posoudit i subjektivní vnímání toho, kdo se brání útoku.

Co bude nejdůležitější posun vyšetřování?

V takovýchto případech je jedním z nejzásadnějších úkonů provedení rekonstrukce v podmínkách, ve kterých se skutek odehrál.

Zejména rodina upozorňovala na některé údajné nesrovnalosti při vyšetřování. Jak pracuje v případu policie?

Jak úkony na místě bezprostředně po útoku, tak i rychlost, jakou policie postupuje v této věci, jsou příkladné. Jako dozorující státní zastupitelství nevidíme vůbec žádný problém.

Objevují se informace, že na místě střelby nebyl jen střelec a dva sourozenci. Kolik lidí tam tedy v době střelby bylo?

Určitě vám neřeknu počet, ale byly tam i další osoby. To mohu potvrdit. Proto je získávání důkazů složitější. Ale zase mohu říci, že pokud jsou tam další osoby, které mohou poskytnout informace, tak je to pro nás větší zdroj poznatků, takže se dá objektivněji celá situace posoudit.

Mluví se o tom, že to mohla být vražda, v případě nutné obrany by zase nešlo ani o trestný čin. Které varianty státní zastupitelství zvažuje?

Pohybujeme se v tom nejširším rozpětí od trestného činu vraždy přes ublížení na zdraví s následkem smrti, ale samozřejmě zvažujeme také majetkový trestný čin, který mohl odstartovat ten následný skutek. Kdo z těch osob by mohl být obviněn, by byla zatím jen spekulace.

Muž, který na mladíky střílel, byl po podání vysvětlení propuštěn na svobodu. Objevily se spekulace, že je za hranicemi.

Mohu vyloučit, že by podezřelý jakýmkoliv způsobem mařil vyšetřování a opustil ČR.

V Tanvaldu vyvolala tragédie napětí mezi majoritou a romskou menšinou. Byl to rasově motivovaný čin?

Podle důkazů, které mám k dispozici, mohu vyloučit, že je skutek provázen jakoukoliv rasovou pohnutkou. Ať je už z jedné, či druhé strany.