„Obviněný měl jako ředitel předložit zřizovateli v úmyslu získat neoprávněnou výši finanční dotace ze státního rozpočtu nepravdivé statistické výkazy o škole, které neodpovídaly skutečnému stavu,“ uvedl mluvčí karlovarské policie Pavel Valenta.

„Údaje byly pozměněny v počtu vykázaných žáků v jednotlivých oborech tím způsobem, že byly navýšeny počty žáků v oborech s individuální výukou, kde je státní dotace vyšší, a poníženy v oborech kolektivní výuky, kde je státní dotace nižší,“ pokračoval Valenta, podle kterého celkový počet žáků neodpovídal skutečnosti.

„Na základě těchto nepravdivých údajů byla vyplacena škole neoprávněná dotace ze státního rozpočtu,“ dodal policejní mluvčí.

Richter: Na mém platu by se nic nezměnilo

Richter měl dále požadovat finanční prostředky ze státního rozpočtu na proplacení mezd pedagogických pracovníků v souvislosti s výukou dospělých studentů školy, i když věděl, že na tyto studenty není oprávněn čerpat prostředky ze státních dotací.

„Tímto jednáním měl způsobit celkovou škodu ve výši nepřesahující tři milióny korun,“ dodal Valenta.

„Cítím se celkově nevinným,“ uvedl na dotaz Práva Richter. „Nebyl jsem na těchto penězích nikterak zainteresovaný. Můj plat určoval Karlovarský kraj. I kdybych vykázal o dvě stě žáků více, tak by byl můj plat stále stejný,“ odmítl vinu Richter, podle kterého navíc z šetření policie vyplynulo, že kraj škole posílal méně peněz, než kolik na to dostával od státu.