"Neměl na sobě předepsané ochranné prostředky, přestože znal příslušné předpisy," řekl ČTK mluvčí Spolany Jan Martínek.

Přesné příčiny jeho smrti potvrdí výsledky pitvy. "Z množství kyslíku v cisterně zjištěného analýzou po nehodě se lze domnívat, že příčinou smrti bylo udušení dusíkem," dodal.

Vyšetřování pokračuje

Dlouholetý zaměstnanec firmy minulý týden zemřel při čištění železniční cisterny od zbytků chemikálií v závodě PVC. I když prokazatelně znal bezpečnostní rizika a pravidla, vstoupil do cisterny bez písemného povolení k této práci.

Firemní komise po této události navrhla sérii opatření ke snížení podobných rizik. Zaměstnance chce mimo jiného seznámit s příčinami jeho smrti. Zároveň chce přehodnotit dosavadní způsoby školení a přezkušování z bezpečnostních předpisů.

Vyšetřováním příčin smrtelného úrazu se zabývá i nadále policie, speciální komise Inspektorátu bezpečnosti práce a Odborového svazu chemie.