Původně dostal sedmiletý trest. Odvolací senát vedle toho potvrdil prvoinstanční rozhodnutí, že Řičářův majetek propadne státu, a pětiletý zákaz výkonu funkce statutárního orgánu a prokuristy ve společnostech zabývajících se projektovou činností.

Václavu Vítovi odvolací senát potvrdil za praní špinavých peněz osmnáctiměsíční trest s podmíněným odkladem na dva roky. Řičář i Vít obžalobu odmítali. Středeční rozhodnutí je pravomocné, možné je pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.

Řičář podle městského soudu v roce 2005 zorganizoval podvodné vylákání dotace od ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Dotace ve výši 15,5 miliónu korun pro Sdružení obcí Podještědí (SOP) měla být podle žádosti na zpracování dokumentace k projektu Bono Publico Čechy, jehož náklady měly dosáhnout 311 miliónů korun. Podle loňského verdiktu však SOP nemělo zajištěny potřebné peníze na financování projektu a Řičář a spol. MMR předložili nepravdivé podklady.

Finance pak podle městského soudu putovaly do rukou Řičáře nebo na účty společností, které ovládal. Část peněz, 1,1 miliónu korun, Řičář podle spisu převedl i na účet Víta, který podle loňského rozsudku většinu z nich vybral a předal Řičářovi. Nechal si 50 000 korun.

Řičáře policisté v minulých dnech obvinili i ze dvou pokusů a jedné přípravy dotačního podvodu. Jako svědek vystupoval také v kauze Budišov a byl zařazen i do programu na ochranu svědků. Změnil si v souvislosti s tím i jméno.