Trpák čelil od září roku 2009 žalobě, že v roce 2007 v trutnovské porodnici pochybil při vedení rizikového porodu. Chlapeček přišel na svět dnem pánevním, a protože po narození měl vážné zdravotní potíže, byl převezen na specializované pracoviště do Hradce Králové. Ani tamním lékařům se jej nepodařilo zachránit, novorozenec zemřel téhož dne na krvácení do mozku.

Trpák byl v podezření, že v průběhu porodu nevěnoval devětadvacetileté rodičce náležitou pozornost a nepředešel možným komplikacím.

Slyšení tří znalců

„Jediného pochybení se dopustil tím, že rodičku dostatečně nemonitoroval. Nebylo však prokázáno, že by nesplněním této povinnosti vznikla souvislost s následkem, tedy s úmrtím novorozence,“ vysvětlil předseda soudního senátu Jan Šulec.

Soud rozhodl v intencích nejen návrhu obhajoby, ale i státního zástupce Milana Vacka. Ten konstatoval, že ani zevrubná slyšení tří odborných soudních znalců neprokázala příčinnou souvislost mezi jednáním porodníka a smrtelným následkem novorozence. „Znalci poněkud upravili své závěry v tom smyslu, že i kdyby obžalovaný použil postupy, jejichž nepoužití mu bylo vytýkáno, tak ani to by nevedlo k záchraně dítěte,“ řekl Vacek.

Pacientka odmítla císařský řez

Trpák stál před soudy opakovaně. Naposledy byl trutnovským okresním soudem potrestán letos v září, a to šestiměsíčním vězením s ročním podmíněným odkladem. Trpák se odvolal a úterní verdikt hradeckého soudu je v právní moci bez možnosti řádného opravného prostředku.

Pavel Trpák přijal konečný verdikt s úlevou. „Pokud se něco s člověkem vleče čtyři a půl roku, je to velká zátěž,“ řekl po vynesení rozsudku. Podle jeho slov pacientka tehdy monitoring odmítla, stejně jako císařský řez.

„Mohu pacientku k něčemu donutit, ale to bychom se ocitli mimo pravidla medicíny. Ani kdybych měl její nesouhlas potvrzený písemně, nebyl bych z obliga, protože jakýkoliv formulář, podepsaný v tísni, je v zásadě neplatný,“ konstatoval.