Pomyslnou rekordmankou je patnáctiletá žačka ze Bzenecka. Ta za poslední pololetí nasbírala téměř pět set omluvených a na sto neomluvených hodin. Podle policie jí matka k záškoláctví vědomě napomáhala a psala falešné omluvenky.

„Matka nezajišťovala řádnou školní docházku své dcery, její nepřítomnost ve škole řádně neomlouvala, se školou nespolupracovala a nezajímala se o prospěch. Svým jednáním tak ohrozila rozumový, citový a mravní vývoj dítěte,“ komentuje případ mluvčí policie Petr Zámečník.

Neochotu matky jakkoliv spolupracovat se školou nebo se sociálními pracovnicemi potvrzuje také mluvčí Hodonína Petra Kotásková. Samotní pedagogové tvrdí, že má škola svázané ruce. A se záškoláctvím dětí tak mnoho nenadělají.

„Bohužel u většiny absencí nelze prokázat, zdali byly oprávněné. Mnoho zákonných zástupců vše omluví a my už nemáme, jak dokázat, že nešlo o ranní nevolnost,“ tvrdí ředitel hodonínské základní školy U Červených domků Jaromír Šána. Ředitelé základních škol musí hlásit neomluvené hodiny každý měsíc Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) v daném městě. Na sociálních pracovnících pak záleží, jaké se podniknou další kroky.

Mělo by pomoci krácení dávek

„V případě dlouhodobých potíží, kdy selžou všechna uvedená opatření, lze podat soudu návrh na nařízení ústavní výchovy nezletilého dítěte. Samotné trestní stíhání rodičů ale nepředstavuje řešení těchto situací, jde jen o naplnění dikce zákona,“ vysvětluje Kotásková možnosti sociálních pracovníků. Snížení počtu záškoláků si některá města slibují od strhávání sociálních dávek nespolupracujícím rodičům.

V městské části Brno-střed krácení dávek za záškoláctví zavedli před rokem. „Případů záškoláctví máme zhruba stejně jako před zavedením systému. Ovšem jak by to vypadalo, kdybychom uvedený postup nepoužívali, to neumíme říct,“ uvedl mluvčí Brna-střed Roman Burián. Strhávání sociálních dávek ale může být motivací jen pro některé rodiče. Podle ředitelů škol se totiž často škole vyhýbají i děti z dobře situovaných rodin.

„Je to boj s větrnými mlýny. Když jsem začínal svou dráhu učitele, tak byly absence žáků ojedinělou záležitostí. Dnes už je tak vysoká, že i limituje možnosti pedagogovi práce. Jen na naší základní škole dosahuje průměrná absence žáka druhého stupně sto třiceti hodin, což představuje jeden měsíc školní docházky,“ dodává ředitel Šána.