„Podvodu se měl muž podle dosavadních zjištění dopouštět opakovaně, a to už od roku 2005. Jako fyzická osoba si peníze půjčoval od svých známých s tím, že je použije na podnikatelské aktivity nebo jinak výhodně investuje. Jako podnikatel ve svůj prospěch používal peníze, které patřily jeho klientům. Některým například nepřiznal, že jim bylo vyplaceno odškodné, o čemž se klienti dozvěděli později,“ popsala Bartíková.

S některými lidmi uzavřel smlouvy o půjčkách, v termínu však peníze nevrátil. Další mu svěřili finanční prostředky jako zálohy na koupi nemovitosti, poskytnutí půjčky třetí osobě apod. Tyto peníze však muž vybral a použil pro svou potřebu. Kriminalisté zjistili, že si peníze půjčoval přesto, že si už při sjednávání půjček byl vědom své tíživé finanční situace a toho, že peníze nemůže ve stanovených lhůtách vrátit. To již i vzhledem k předešlým nesplaceným závazkům, kterým nedostál ani přes opětovné urgence.

„Naši kriminalisté prozatím škodu vyčíslili na bezmála 51 miliónů korun a zahájili trestní stíhání pachatele jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvod. Kvůli rozsahu škody teď muži hrozí trest odnětí svobody na 5 až 10 let,“ sdělila mluvčí.