Její výslech trval několik hodin. Nejčastější odpovědí bylo slovo nevím, které během výslechu zaznělo snad padesátkrát, možná i vícekrát. Na některé nepříjemné dotazy pak reagovala jen dlouhým mlčením, které nepřerušila ani poté, co byla opakovaně vyzývána, ať odpovídá.

To vzbuzovalo pobavené úsměvy nejen v lavicích určených pro veřejnost, ale i na tvářích obhájců i některých z deseti obžalovaných.

A proč jste tam, paní svědkyně, vůbec chodila, když ničemu nerozumíte a nic jste neviděla?soudce

Úřednice měla při rekonstrukci mostu zastupovat krajský úřad, který byl investorem stavby. Podle smlouvy měla na starost kontrolu technické stránky projektu, před soudem ale řekla, že se starala jen o finanční stránku a kontrolu plnění smlouvy.

Každé dva týdny se účastnila kontrolních dnů na stavbě, přesto dnes tvrdí, že vůbec netušila, že na stavbě jako subdodavatel působila firma Bögl a Krýsl. A to navzdory tomu, že na staveništi měla firma obří reklamní cedule, a navzdory tomu, že vlastnoručně podepsala dokument, kde se o této firmě hovoří.

Přestože má vysokoškolské vzdělání v oblasti pozemních staveb, během kontrolních dnů si podle svých slov nevšimla ani toho, že se v průběhu stavby zcela změnil systém podpěrných konstrukcí. I na tuto otázku odpověděla slovem nevím.

Nemusím si všechno pamatovat. V mém věku na to mám právo.svědkyně

„A proč jste tam, paní svědkyně, vůbec chodila, když ničemu nerozumíte a nic jste neviděla,“ neudržel se v jednu chvíli soudce Jaromír Pšenica. „Už jsou to tři roky a nemusím si všechno pamatovat. V mém věku na to mám právo,“ řekla svědkyně.

Ve své kompetenci měla úřednice podle smlouvy také informovat stavební úřad o postupu prací, což se také nestalo. „Opomněla jsem to,“ přiznala u soudu. Podle některých advokátů tímto svým postupem zmařila možnost odhalení chyb na stavbě, které nakonec vedly v tragédii.

Kvůli ní ten most nespadl. Jsou tady jiné, podstatnější věci.účastník řízení

Jeden z obhájců obžalovaných řekl Právu v reakci na žalostný průběh výslechu svědkyně, že krajský úřad pro kontrolu stavby určil naprosto nekompetentní osobu, která vůbec neví, o čem mluví. A pokud přece jen ví, tak to nepřizná, aby se sama nedostala do problémů.

S tímto názorem souhlasí i další účastníci řízení. „Není ale vyloučeno, že ta paní pod tíhou událostí skutečně na spoustu věcí zapomněla. Zemřelo tam osm lidí a je možné, že to opravdu vytěsnila ze své paměti. Ale upřímně – kvůli ní ten most nespadl. Jsou tady jiné, podstatnější věci než je tato svědkyně,“ reagoval další účastník trestního řízení.

Stovka svědků a znalců

Na otázky, proč krajský úřad naprosto selhal v roli kontroly, by měl odpovědět ve čtvrtek nadřízený této bývalé úřednice, která dnes pracuje na památkovém ústavu.

Trestní senát novojičínského okresního soudu se případem zabývá od 20. června. Soud má v úmyslu vyslechnout zhruba stovku svědků a znalců, zatím jich vypovídalo asi patnáct. Zatím nelze odhadnout, za jak dlouho by mohl být vynesen rozsudek.