Ten na stavbě prováděl kontroly a byl zde i těsně před zřícením mostu. Přiznal, že si při kontrole všiml, že se vzpříčily podpěrné vozíky, nevěnoval tomu ale velkou pozornost. „Při podobných stavbách se to stává, bral jsem to jako běžnou věc,“ řekl.

Při výslechu také v konfrontaci s důkazy, které jsou součástí spisu, připustil, že projektová dokumentace byla neproveditelná. Přiznal i to, že firma porušila smluvní podmínky tak, že překročila maximální povolený objem prací zadaných subdodavatelům. „Tu smlouvu jsem četl, ale asi mi některé věci unikly,“ řekl svědek.

Nepřímo tak potvrdil, že velké nedostatky provázely nejenom samotnou stavbu, jak už dříve vyplynulo z výslechů znalců, ale šlendrián provázel už i přípravu rekonstrukce mostu včetně jednání o smlouvách mezi krajským úřadem jako investorem a firmou ODS - Dopravní stavby Ostrava jako generálním dodavatelem rekonstrukce.

Podle Radka Ondruše, advokáta subdodavatelské firmy Bögl a Krýsl, byla příprava rekonstrukce poznamenaná snahou ušetřit. „V době, kdy se smlouva podepisovala, musel minimálně zhotovitel vědět, že část smlouvy není technicky schopen dodržet. To znamená, že vědomě lhal investorovi o rozsahu a objemu subdodavatelů a o své vlastní schopnosti to dílo vlastními prostředky provést. Ta smlouva výslovně uvádí, že se dodavatel zavazuje, že je schopen dílo technicky provést maximálně za použití subdodavatelů, které uvádí v příloze,“ řekl Ondruš.

Subdodavatelů bylo více

Přípustný objem těchto subdodavatelů přitom podle smlouvy činil 1,9 procenta. Později vyšlo najevo, že objem subdodávek ve skutečnosti činil zhruba padesát procent. „Došlo zde k zatajení subdodavatelů a k předstírání, že firma ODS - Dopravní stavby Ostrava je schopna provést stavbu vlastními prostředky,“ řekl Ondruš.

Firma už dříve přiznala porušení smlouvy v části týkající se objemu subdodávek, uvedla ale, že to nemělo žádný vliv na bezpečnost stavby. Ondruš si ale myslí opak. „Pokud všichni ostatní soutěžili s vědomím, že si musí pronajmout podpěrný systém Pižmo, musí za něj platit a musí provést výluky na trati, a později jednomu z nich bylo umožněno, aby v rozporu s vysoutěženou projektovou dokumentací ušetřil na tomto nájmu, tak došlo k poškození ostatních soutěžitelů. To znamená, že ten systém snahy o úspory mohl vést k omezení bezpečnostních prvků,“ dodal Ondruš.

Druhá část hlavního líčení je naplánována na dva týdny, kromě několika svědků budou vypovídat i soudní znalci. Proces začal už letos v červnu, kdy bylo vyslechnuto všech deset obžalovaných i několik znalců. Všichni obžalovaní před soudem vinu za neštěstí odmítli.

Letecký pohled na místo neštěstí ve Studénce na Novojičínsku

Letecký pohled na místo neštěstí ve Studénce na Novojičínsku

FOTO: Galgonek Vladislav, ČTK

Osm mrtvých

Jedno z největších železničních neštěstí v českých dějinách se stalo 8. srpna 2008 na hlavním železničním koridoru mezi OstravouOlomoucí. Na koleje ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most, do kterého hned poté narazil mezinárodní rychlík. Osm lidí při nehodě zemřelo, dalších 95 jich bylo zraněno. Škoda přesáhla 177 miliónů.

Vinu za tragédii nese podle závěrů policie deset obžalovaných, kteří se dají rozdělit do několika skupin. První tři obvinění inženýři jsou z firmy ODS – Dopravní stavby Ostrava, která byla generálním dodavatelem rekonstrukce mostu, jenž se zřítil těsně před mezinárodním rychlíkem. Firma nyní vystupuje pod názvem Eurovia CS.

Jde o Petra Janouškovce, který při rekonstrukci mostu zastával funkci vrchního stavbyvedoucího, Michala Fonioka, jenž ve Studénce pracoval jako mistr stavební výroby, a Jiřího Vlacha, samostatného projektanta této firmy.

Dalších pět obžalovaných je z firmy Bögl a Krýsl, která pro první firmu pracovala jako subdodavatel a odpovídala za manipulaci s mostní konstrukcí – obžalovanými jsou ředitel ostravského závodu firmy Miroslav Kovalík, šéf technického úseku Zdeněk Malý, vedoucí projektu Oldřich Magnusek, vedoucí montér Michal Adam, a Marek Krejčiřík, který ve funkci skupináře na stavbě zastupoval vedoucího montéra.

Devátým obžalovaným je živnostník Jiří Karásek, který na základě smlouvy o dílo pracoval pro firmu Bögl a Krýsl. Na stavbě ve Studénce obsluhoval hydraulické tažné a zvedací zařízení.

Posledním obžalovaným je mostní technik Správy silnic Moravskoslezského kraje Ladislav Novický, který je viněn z toho, že porušil své povinnosti a nedostatečně kontroloval dění na stavbě.