Radmila Ľubová, která pracovala v domově jako vychovatelka, a také její manžel Miroslav si problémy vysloužili poté, co upozornili na to, že šestiletou dívku pokousal pes zástupce ředitelky. Dívka musela na plastickou operaci. Manželé pak informovali úřad ombudsmana, krajský úřad i média o údajném pokousání dalších dětí v dětském domově. Tvrdili také, že minimálně jeden z chovanců je za zavřenými zdmi opakovaně fyzicky trestán a týrán.

Když kontroly v domově nic takového nepotvrdily, vysloužili si trestní oznámení a následně i stíhání pro pomluvu. Okresní soud jim následně letos v březnu oběma vyměřil podmíněné tresty. Případ si vysloužil kritiku Ligy lidských práv, podle nichž je proces s lidmi, kteří jen poukázali na nepravosti, zcela nesmyslný.

Manželé se proti prvnímu rozsudku odvolali. Od počátku se hájili, že v dobré víře upozornili na svá vážná podezření, o nichž neměli pochybnosti. Prý jednali jen v zájmu dětí.

Chlapci manželé věřili

„Upozornili jsme jen, že mělo dojít k nepřiměřenému bití v dětském domově a nedůslednému prověření věci kolem pokousání malé dívky v ústavu. Podle mého názoru má každý občan zákonnou povinnost upozornit na takové skutečnosti, pokud se o nich dozví, a poté je na příslušných úřadech, aby toto podezření prošetřily," hájil se Miroslav Ĺuba.

Informacím, které dostali od údajně bitého chlapce, manželé podle svých slov věřili. Šlo prý o slušné a pravdomluvné dítě. Když se manželé snažili informace ověřit, vše nasvědčovalo tomu, že mají reálný základ. Teprve poté na podezření upozornili.

Krajský soud dal nyní manželům částečně zapravdu. „Odvolací námitky obžalovaných jsou důvodné. Okresní soud nepříliš přesvědčivě popsal základní znaky naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy. Pokud jde o znak úmyslného zavinění, ten není v rozsudku popsán vůbec a naprosto v něm absentuje,“ uvedl ve čtvrtek člen odvolacího trestního senátu Radek Adamus.

Výslech dalších svědků

Jinak řečeno - podle trestního zákona se pomluvy dopustí ten, kdo o jiném šíří vědomě nepravdivé informace, které mu mohou způsobit újmu. To podle odvolacího soudu prokázáno nebylo.

Přestože u okresního soudu už dříve byla vyslechnuta celá řada svědků, odvolací soud jich nyní nařídil vyslechnout ještě několik, a to včetně dospívajícího chlapce, který měl být fyzicky trestán.

Nepříjemná kauza tak nyní putuje zpátky k soudu první instance, který musí vynést nové rozhodnutí. Ani to ovšem nejspíš nebude pravomocné, protože se proti němu mohou odvolat jak obžalovaní, tak státní zástupce.