Podle obžaloby měl muž starostce 16 měsíců zasílat obtěžující, agresivní a vyhrožující SMS zprávy na její služební mobilní telefon. Pro Právo starostka už před časem uvedla, že jich po přepsání na papír bylo na sedm stránek.

„Chodil za mnou i na radnici pod záminkou důležitých věcí, pak se z toho ale vyklubaly otázky osobního charakteru. Řekl, že je do mne zamilovaný. Před svědky jsem mu ale odpověděla, že o něho nemám zájem,“ popsala nedávno své potíže Vildumetzová.

„Jeho jednání bylo obtěžující, někdy až za hranicí slušného vkusu, ale nebyl to trestný čin,“ uvedl mimo jiné ve zdůvodnění rozsudku soudce Emil Pešina s tím, že chování Janouška nemohlo vyvolat u Vildumetzové obavy o svůj život a zdraví nebo zdraví svých blízkých.

„Nedá se říci, že by ji bombardoval SMS zprávami každý den. Číslo svého služebního telefonu starostka sama zveřejnila a apelovala na obyvatele města, aby se na ni s problémy ve městě obraceli,“ poznamenal soudce.

Prakticky to samé od počátku případu tvrdil sám Janoušek. Že se jen zajímá o dění v Horním Slavkově a upozorňuje na nešvary.

„Tento soud mám za to, že poukazuji na trestnou činnost na radnici. V poslední době se cítím starostkou terorizován, stěžovala si na mě i u mého zaměstnavatele, aby mě vyhodil,“ řekl Janoušek ve své závěrečné řeči.

Státní zástupkyně se chce po doručení písemné verze rozsudku odvolat.