A tohoto faktu se v Brně zjevně snaží zneužít podvodník či podvodníci, kteří posílají i se složenkou oficiálně vypadající „upozornění na nedoplatek“. Poškozených je už celá řada a škody jdou do desítek tisíc.

„Falešná upozornění se týkají údajně nezaplacené pokuty uložené odborem dopravně správních činností magistrátu města Brna. Zasílané výzvy jsou na hlavičkovém papíru magistrátu, odboru rozpočtu a financování, doklad je opatřen i razítkem. K výzvám je přiložena poštovní poukázka. Vzhledem i obsahem odpovídají pravým výzvám vydávaných odborem rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, je na nich však uvedeno číslo účtu, které nemá s městem Brnem nic společného,“ uvedl k podvodům mluvčí magistrátu Pavel Žára.

Město uvádí správné číslo účtu na webu

A jak dodává, pravé poukázky, které skutečně rozesílá magistrát, mají jako číslo účtu vždy uvedeno 172523/5400. Číslo účtu i variabilní symboly k jednotlivým typům plateb jsou zveřejněny na webových stránkách města mezi povinně zveřejňovanými informacemi.

Magistrát také upozorňuje, že i jména a telefonní čísla, která jsou na falešných výzvách zveřejněny, jsou smyšlené. Pro ověření správnosti údajů lze využít také webové stránky www.brno.cz.

Lidé ze strachu platí

Podvedení jsou velmi často lidé, kteří vůbec žádnou pokutu platit nemusí. Přesto však ze strachu raději hotovost odešlou, aby se vyhnuli možným průtahům za přestupek, který si již, jak se domnívají, nepamatují.

„Policie přijala trestní oznámení na neznámého pachatel v závěru minulého týdne a od té doby se případem intenzivně zabývá. Už jsme rovněž provedli určité kroky, které by měly zamezit tomu, aby nedocházelo k dalším škodám. Poškozených však bude nejméně několik desítek,“ uvedla k podvodům policistka Andrea Straková.