O vzniku DVI týmu (z anglického Disaster Victim Identification - identifikace obětí nehod), který by zasahoval v případě přírodních katastrof, hromadných dopravních nehod a teroristických útoků, se v Česku uvažuje více než pět let. Přispělo k tomu hlavně ničivé tsunami v roce 2004 v jihovýchodní Asii.

Podle vedoucího oddělení vědy Kriminalistického ústavu Petra Bendla by se měl tým svolávat v případech, kdy bude více než deset obětí.

DVI týmy už několik let fungují například v Německu, Nizozemsku, Belgii, Francii, Finsku, Británii, Slovinsku i Turecku.