Výrazně zvýšené hodnoty oxidu síry ukázaly měřící stanice v Přívoze, Fifejdách a Mariánských Horách. „Opravdu se jednalo o vysoké koncentrace,“ potvrdil Karel Kozubek, ředitel oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě s tím, že inspekce případ šetří.

Ke kulminaci oxidu síry došlo vlivem prací, které probíhaly v areálu lagun Ostramo, a kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. Informoval o tom mediální zástupce Sdružení Čistá Ostrava Lubomír Zabavík.

„K drobným překročením limitů docházelo i v předchozích dnech v podvečerních nebo ranních hodinách. Sdružení Čistá Ostrava musí zastavit práce u homogenizace a zavápnění lagun v případě, že bude překročen imisní limit pro 24hodinové průměrování u oxidu siřičitého, což je 125 µg/m3, ve třech po sobě následujících hodinových průměrech na měřicí stanici umístěné na sídlišti Fifejdy,“ uvedl.

Dráždí dýchací cesty

Zatímco běžné koncentrace jsou od 50 do 120 mikrogramů na metr krychlový, v Ostravě byly v noci naměřeny hodnoty přes 2000 mikrogramů na metr krychlový. „Dopoledne už byly koncentrace v pořádku,“ sdělil Jiří Bílek, vedoucí oddělení ovzduší ostravského Zdravotního ústavu, a upozornil, že takové koncentrace se v ČR nevyskytují.

Proto je noční únik oxidu síry neobvyklý. Ze zdravotního hlediska může být nejvíce nebezpečný lidem, kteří mají potíže s dýchacím ústrojím. „Podráží dýchací cesty, což je velmi nepříjemné například pro astmatiky. A dráždivé pocity vyvolává i u zdravého člověka,“ pospal Bílek s tím, že zdravotní ústav zesílil po úniku monitoring.

Ostravské laguny spravuje státní podnik Diamo. Ředitel jejich odštěpného závodu Ostrava, Josef Havelka, pouze uvedl, že k úniku skutečně došlo. „Jak, to nevím. Bylo to v noci. Víc budeme vědět, až to vyšetří ČIŽP,“ doplnil Havelka.