Vše se dělo za přihlížení nejen několika chlapcových kamarádů, s kterými na zdi balancoval, ale i asi třech desítek lidí. Ti po záchraně chlapce hasičům srdečně zatleskali.

Hoch se po své záchraně rychle oklepal a s přítomnými policisty a hasiči žertoval, zda jej odvezou domů i s majáky.