Podle Ústavního soudu mlčenlivost advokátů nařizuje již trestní zákon a za její porušení stanovuje trestní sankce. Plénum tak dnes vysvětlilo, proč zamítlo návrh přerovského okresního soudu zrušit část zákona o utajovaných skutečnostech.

"Trestní řád, který je v tomto případě nadřazený, zavazuje advokáty k mlčenlivosti. U druhé skupiny advokátů, kteří zastávají specifická místa, je ale bezpečnostní prověrka na místě, protože stát se musí chránit před únikem utajovaných skutečností," uvedl místopředseda ÚS Pavel Halländer.

Proces Hučínem může pokračovat

Na problém upozornil soudce Okresního soudu v Přerově Michal Jelínek kvůli případu bývalého důstojníka BIS Vladimíra Hučína a Jana Chmelaře. Soudce případ zastavil, protože se v něm řeší otázky tajných materiálů a zvolení advokáti obou obžalovaných nemají bezpečnostní prověrku. Soudce Jelínek tak chtěl, aby Ústavní soud sjednotil právní názor a rozhodl, zda je prověrka nutná či nikoliv.

"V tomto případě není prověrka na místě, protože každý člověk má právo na volbu obhájce a kdybychom trvali na tom, že stát si určí, kteří advokáti budou mít prověrku a kteří ne, došlo by k porušení lidských práv. Navíc i každý obžalovaný má právo na seznámení s důkazy, které mohou mít povahu utajovaných skutečností a nemůžeme vyžadovat, aby měl každý z nich prověrku NBÚ," dodal předseda ÚS Pavel Rychetský.